-- VÖTSCH -- -- HERAEUS -- -- TIRA -- -- FITOTRON --

Välkommen till LaboTest AB

Temperaturkurva

LaboTest AB är auktoriserad återförsäljare och servicepartner av produkter från Vötsch, Tira och Heraeus. Vi levererar klimatskåp och testsystem för materialprovning i kyla, värme, fukt och vibration.

LaboTest AB är ackrediterat som kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 av SWEDAC för kalibrering i fält eller i eget laboratorium.

Kontakta oss för mer information om våra produkter och tjänster.


Mässor och Seminarier
Scandinavian Electronics Event
8-10 April 2014
Kista Stockholm, Sweden
Scandinavian Electronics Event

Anläggningar från Vötsch och Fitotron.

Anläggningar från Heraeus och Tira.

-- KUNDER --

Labotest kunder logotyper

-- CERTIFIERINGAR & ACKREDITERINGAR --

Swedac ackrediteringar logo