Välkommen till LaboTest AB

Temperaturkurva

LaboTest AB är auktoriserad återförsäljare och servicepartner av produkter från Vötsch, Dongling och Heraeus. Vi levererar klimatskåp och testsystem för materialprovning i kyla, värme, fukt och vibration.

LaboTest AB är ackrediterat som kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 av SWEDAC för kalibrering i fält eller i eget laboratorium.

Kontakta oss för mer information om våra produkter och tjänster.


Produktnyheter

Från och med Januari 2014 är vi exklusiv återförsäljare av Dongling Vibrationsutrusningar.

Mer information finner du till vänster under menyn produktlista.

DONGLING vibrator.

Anläggningar från Vötsch och Fitotron.

Anläggningar från Heraeus och Tira.

-- KUNDER --

Labotest kunder logotyper

-- CERTIFIERINGAR & ACKREDITERINGAR --

Swedac ackrediteringar logo

Barncancerfondens Julknapp 2014