Välkommen till LaboTest AB

Temperaturkurva

LaboTest AB är auktoriserad återförsäljare och servicepartner av produkter från Vötsch, Dongling och Heraeus. Vi levererar klimatskåp och testsystem för materialprovning i kyla, värme, fukt och vibration.

LaboTest AB är ackrediterat som kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 av SWEDAC för kalibrering i fält eller i eget laboratorium för mätstorheterna fukt och temperatur. Ackrediteringen avser mätområdet -70 °C - 200 °C för temperatur och 20 - 96 % RH vid 10 °C - 90 °C för luftfuktighet.

Kontakta oss för mer information om våra produkter och tjänster.


Anläggningar från Vötsch och Fitotron.

Anläggningar från Heraeus och Dongling.

-- KUNDER --

Labotest kunder logotyper

-- CERTIFIERINGAR & ACKREDITERINGAR --

Swedac ackrediteringar logo