Sveriges ledande helhets­leverantör av prov & testning.

LaboTest AB ingår i den holländska koncernen OmnirayGroup. LaboTest AB är ett företag som bedriver en mer än 45 år gammal verksamhet som levererar och servar produkter med högsta kvalitet.

Environmental Stress Screening

Vibrationstestkammare ShakeEvent

Vibrationstestkammare ShakeEvent

Simuleringen av vibration, temperatur och klimat för att testa tillförlitligheten hos dina produkter är viktigare idag än någonsin. Både temperatur och klimat påverkar vibrationerna hos ett material.

  • Provutrymme: 600 l till 4000 l
  • Temperaturintervall: -70 °C till 180 °C
  • Fuktområde: 10 % till 95 % RH
  • Temperaturändringshastighet: 5 K/min upp till 15 K/min som option
Vibrationstestkammare ShakeEvent

Chocktestkammare ShockEvent

Miljöförhållandena har stor effekt på funktionalitet och tillförlitlighet hos elektroniska komponenter, enheter och system. För att upptäcka latenta svagheter på kortast möjliga tid är ett typiskt temperaturprov ofta otillräckligt; provprover måste utsättas för flera, plötsliga temperaturförändringar. Med vårt temperaturschocktestskåp kan extremt snabba temperaturförändringar i intervallet från -80 ° C till +220 ° C genomföras. Detta gör att du kan minska förekomsten av tidiga misslyckanden och öka pålitligheten hos dina produkter. Reproducerbar, certifierad och med tiden.

  • Provutrymme: 60, 120 och 300 l
  • Temperaturområde Zon 1: +50 °C till +220 °C
  • Temperaturområde Zon 2: -80 °C till +70 °C
HALT / HASS – Testskåp

HALT / HASS – Testskåp

HALT (Highly Accelerated Life Test), HASS (Highly Accelerated Stress Screening test) och HAST (Highly Ac celerated Stress Test) är extremt effektiva metoder för att upptäcka fel hos ett objekt under produktion under kortast möjligast tid. Analyserna upptäcker tidigt defekter hos produkten. Båda testerna utförs på liknande sätt men att deras mål skiljer sig avsevärt.

HALT används främst i produktens konstruktionsfas. Stress framkallas från temperaturen kombinerat med vibrationer som gradvis höjs. HALT använder sig utav denna framkallade stress för att testa en produkt. Under provningen samlas information som gör det enkelt att upptäcka felen och bristerna hos produkten. Detta gör att man tidigt och enkelt kan hitta felen. Detta används sedan som grund för vidare testning med hjälp utav HASS-funktionen.

HASS-testningen är ett icke-förstörande test som utförs inom bestämda stress-värden för att säkerställa att bristerna man upptäckt genom HALT-testning elimineras och inte förekommer längre. Detta innebär att defekta produkter snabbt och tillförlitligt kan filtreras bort.

Vi använder cookies på vår hemsida för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du fortsätter så antar vi att du accepterar detta. Läs mer om cookies här.