Service

När kalibrerade ni era klimatskåp sist?

För serviceärenden kan du nå oss 031–748 33 21 eller skicka en förfrågan till service@labotest.se

LaboTests servicetekniker erbjuder dig bästa tänkbara service genom att lära känna just dina behov. Vi servar dina anläggningar från våra märken Vötsch, Weiss, Heraeus, Thermo Fisher, Fitotron, IMV och Dongling, samt andra förekommande värme–, temperatur–, klimat- och vibrationsanläggningar.

Tillgång till serviceorganisation

Du får tillgång till en serviceorganisation uppbyggd som ett team, där varje medarbetare har sin specialkompetens. Samtliga tekniker har givetvis också största kunskap inom service och kalibrering av värmeskåp, torkskåp och övriga värme-, temperatur- och klimatanläggningar.

Exempel på vad vi gör

Exempel på åtgärder som vi erbjuder dig är: kalibrering, validering, justering, funktionskontroll, underhåll, säkerhetskontroll, årlig kylkontroll, akutservice, installation och kompletteringar.

Vi kan även erbjuda ackrediterad kalibrering. Våra instrument kalibreras på riksmätplats med spårbarhet mot riksnorm. Vi har mätmetodsbeskrivningar samt att våra mätosäkerhetsberäkningar utgår från GUM-metoden.

LaboTest AB är/har:

  • Ackrediterat som kalibreringslaboratorium enligt ISO/IEC 17025 av SWEDAC för kalibrering i fält eller i eget laboratorium för mätstorheterna fukt och temperatur. Ackrediteringen avser mätområdet -70°C – +180°C för temperatur och 20 – 96 % RH vid 10 – 90°C för luftfuktighet.
  • Ackrediterat som kontrollorgan typ C enligt ISO/IEC 17020 av SWEDAC för provning med över- eller undertryck.
  • Certifierat för kvalitet enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO 14001 av DNV.
  • Företagscertifierat för kylarbeten Kategori 1 enligt SFS 2016:1128 Förordning om fluorerade växthusgaser, EU 517/2014 och EU 2015/2067.
  • Servicetekniker som är personcertifierade för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar enligt SFS 2016:1128 Förordning om fluorerade växthusgaser, EU 517/2014 och EU 2015/2067.
  • Servicetekniker som är personcertifierade för heta arbeten.
  • Certifierat och auktoriserat, på expertnivå, av Weiss Technik GmbH att utföra servicearbeten på enheter tillverkade av Weiss Technik GmbH/Vötsch Industrietechnik GmbH.
  • Anslutna till FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Den ackrediterade och certifierade servicen utgår från våra kontor i Göteborg och Stockholm.

Christer Söderlund

Christer Söderlund

Servicechef

08-510 63 792

0705-15 51 66

Anders Isberg

Anders Isberg

Servicetekniker

08-510 63 793

070-519 08 91

Torgny Lindqvist

Torgny Lindqvist

Servicetekniker

08-510 63 791

072-453 09 19

Alexander Linder

Alexander Linder

Servicetekniker

08-851 063 797

070-636 90 50

Fredrik Hansson

Fredrik Hansson

Servicetekniker

031-748 33 26

070-609 36 24

Kari Pousar

Kari Pousar

Servicetekniker

031-748 33 28

072-092 39 09

Martin Petterson

Martin Petterson

Servicetekniker

031-748 33 29

072-401 47 29

Peter Jämtander

Peter Jämtander

Servicetekniker

031-748 33 27

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera

We use cookies to enhance the user experience on our website. Read on to learn more about how we handle cookies here.

Accept
Manage