Vibrationstest

Vibrationstestkammare ShakeEvent

Simuleringen av vibration, temperatur och klimat för att testa tillförlitligheten hos dina produkter är viktigare idag än någonsin. Både temperatur och klimat påverkar vibrationerna hos ett material.

  • Provutrymme: 600 l till 4000 l
  • Temperaturintervall: -70 °C till 180 °C
  • Fuktområde: 10 % till 95 % RH
  • Temperaturändringshastighet: 5 K/min upp till 15 K/min som option

Flytta tryggt in i framtiden - med det nya köldmediet. Det nya köldmediet R449A används i alla Vibrationstestkammare ShakeEvent. GWP-värdet på bara 1397 garanterar säker användning även efter 2030 och köldmediet behöver inte bytas ut. Som ett resultat överträffar vi redan idag de kommande lagstadgade standarderna och gör dina tester framtidssäkra, utrustningen lättare att underhålla och mer miljövänlig.

Läs mer om Vibrationstestkammare ShakeEvent

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera

We use cookies to enhance the user experience on our website. Read on to learn more about how we handle cookies here.

Accept
Manage