Vibrationstest

HALT / HASS – Testskåp

HALT (Highly Accelerated Life Test), HASS (Highly Accelerated Stress Screening test) och HAST (Highly Ac celerated Stress Test) är extremt effektiva metoder för att upptäcka fel hos ett objekt under produktion under kortast möjligast tid. Analyserna upptäcker tidigt defekter hos produkten. Båda testerna utförs på liknande sätt men att deras mål skiljer sig avsevärt.

HALT används främst i produktens konstruktionsfas. Stress framkallas från temperaturen kombinerat med vibrationer som gradvis höjs. HALT använder sig utav denna framkallade stress för att testa en produkt. Under provningen samlas information som gör det enkelt att upptäcka felen och bristerna hos produkten. Detta gör att man tidigt och enkelt kan hitta felen. Detta används sedan som grund för vidare testning med hjälp utav HASS-funktionen.

HASS-testningen är ett icke-förstörande test som utförs inom bestämda stress-värden för att säkerställa att bristerna man upptäckt genom HALT-testning elimineras och inte förekommer längre. Detta innebär att defekta produkter snabbt och tillförlitligt kan filtreras bort.

Läs mer om HALT / HASS – Testskåp

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera

We use cookies to enhance the user experience on our website. Read on to learn more about how we handle cookies here.

Accept
Manage