Töjningsgivare

Töjningsgivare

Traditionella töjningssensorer är baserade på straingage-teknologi. För att effektivt kunna mäta töjningsvärdena i en kraft- eller belastningsmätning används oftast en resistansbrygga av Wheatstone-typ. En Wheatstone-brygga fungerar bra men endast i ett mindre mätområde och inte helt linjärt i undre och övre delen av ett större och bredare mätområde. Därför kan betydande mätfel uppstå i dessa delar av mätområdet. För att undvika dessa mätfel tillverkar PCB piezoelektriska töjningssensorer med kvartskristall som matar ut samma mV/µε i hela det användbara mätområdet. Således förbättras noggrannheten. ICP® modellerna RHM240 och 740B02 är töjningssensorerna för dessa applikationer.

Momentgivare

Momentgivare

I mer än 25 år har PCB erbjudit momentgivare av olika slag. Dessa momentgivare har hjälpt kunderna att uppfylla de mest krävande test- och mätkraven inom process-, fordons-, flyg- och försvarsindustri men även i utvecklingslaboratorier. PCBs momentgivare är uppbyggda kring töjningsgivarteknik med en Wheatstone-brygga som omvandlar den fysiska, mekaniska kraften till en elektrisk signal som kan filtreras, visas och spelas in för vidare bearbetning. Denna mycket exakta elektriska momentsignal är proportionell mot den applicerade mekaniska kraften.

Begär offert

Är du intresserad av någon av våra pdofukter? Maila oss för en gratis offert.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera

We use cookies to enhance the user experience on our website. Read on to learn more about how we handle cookies here.

Accept
Manage