Piezoelektriska  kraftsensorer

Piezoelektriska kraftsensorer

Piezoelektriska kraft- och töjningsgivare är hållbara mätsensorer som har exceptionella egenskaper för mätning av dynamisk kraft och töjning. Typiska mätningar inkluderar dynamiska och kvasistatiska krafter som uppträder under aktivering, komprimering, anslag, impuls, reaktion och spänning.

Eftersom mätsignalen genereras av en kvartskristall kommer signalen att dö ut över tid vid långa statiska kraftmätningar. Kortsiktiga, eller “kvasistatiska” mätningar är möjliga inom vissa tidsgränser, beroende på vilken sensor och signalkonditionering som används.

Begär offert

Är du intresserad av någon av våra pdofukter? Maila oss för en gratis offert.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera

We use cookies to enhance the user experience on our website. Read on to learn more about how we handle cookies here.

Accept
Manage